Et godt år i Vores Område.

I Vores Område blev 2015 et år hvor tingene er godt på vej og en masse er gennemført.

I foråret var det hallen, som blev renoveret og her i efteråret har FDF’erne fået en helt ”ny” skovhytte. Ja sådan ser det i hvert fald ud både inde og ude.

Bøgeskovhallen hallen har også sagt goddag til Jim, som er vores nye halbestyrer og man kan rolig sige at der er kommet gang i hallen med Café, terrasse og ikke mindst ungemiljøet, som er startet op omkring hallen.

Der er også fuld gang i især ungdomshåndbolden, som spiller i de allerbedste rækker i landet og tiltrækker en masse aktivitet i hallen. I de øvrige foreninger i området fornemmer man også masser af aktivitet.

Lige uden for hallen er Sommersjov i Bøgeskov også på vej tilbage til at blive ”Hele områdets byfest” med god opbakning på trods af vejrguderne langt fra var med arrangementet. I 2016 skal vi have endnu flere i gang og forhåbentligt, kan vi få et endnu bedre sommersjov. Vi kan sagtens lave arrangementer i området. Blandt andet Bøgeskov BørneBazar og Sommersjov viser at der er opbakning og masser af muligheder for at profilere området.

 

Vores lokalbrugs har også fået noget af en ansigtsløftning. Nu har man blandt andet fået muligheden for at tage en kop kaffe og et rundstykke i Dagli’Stuen, hvis du er undervejs eller lige skal snakke lidt med naboen, som du mødte i indgangen.

Hussalget ser også ud til at være kommet i gang igen. I 2015 kommer vi op på ca. 30 solgte boliger. Det er dobbelt så mange som i 2013 & 2014 med hhv. 15 & 17 solgte boliger. Udvalget af boliger til salg er også relativt begrænset især i Egeskov & Bøgeskov, hvor antallet af boliger til salg, kun er ca. halvdelen af hvad vi så for 2-3 år tilbage. Man begynder også at se en mangel i området på byggegrunde, hvor der reelt kun er 5 til salg i øjeblikket og alle i Østerby.

Skole, børnehave og dagplejere lider desværre under det faldende børnetal i området. Dette kan vi alle forhåbentlig være med til at vende ved at være med til at udvikle området og forsøge at sælge det til potentielle tilflyttere. Samtidig skal vi huske at byde nye naboer velkomne, vise dem nogle af alle de muligheder, som findes her ude og hjælpe dem til at skabe et netværk, så de får et godt indtryk af området og ikke får lyst til at flytte væk igen.

De kommende år kommer til at vise vejen for især områdets institutioner. Falder børnetallet i samme takt som kommunens prognoser (som ikke tager højde for tilflytning), vil det blive en kamp, at få lov til at beholde institutionerne i området.

Vores område mangler et ”lokalråd”, som kan organisere den samlede udvikling og være sparringspartner over for kommune og andre som gerne vil skabe noget i området. Vi ser det meget tydeligt med den kommende cykelsti, hvor kommunen har modtaget mange, meget engagerede, men også modsat rettede ønsker. Nogen vil gerne prioritere en cykelsti, nogen vil gerne have flyttet en vej og andre tænker på udkørselforhold fra sideveje. Her kunne det være godt med et lokalråd, som kunne samle ønskerne og vægte ud fra områdets samlede udvikling, så det ikke bliver enkeltpersoner, der måske får deres ønske igennem og tager en stor del af budgettet.

 

Godt nytår.