Pizzaria måske på vej

På næste møde i Miljø & Teknik udvalget i Fredericia Kommune, skal der behandles en ansøgning om tilladelse til at åbne et Pizzaria på Bøgeskovvej 41. Ifølge ansøgningen vil pizzariaet have åbningstid om sommeren kl. 11-23 og vinteren kl. 15-22.

Der er dog den forhindring at adressen ligger i landzone og det er dermed ikke tilladt at lave butik på adressen. Derfor skal udvalget gå imod forvaltningens indstilling om et afslag og lave en undtagelse for at pizzariaet kan blive til noget. Desuden er der en indsigelse fra en beboer på modsatte side af vejen.