Intet nyt i Kommuneplanen

Fredericia Kommunes Kommuneplan for 2017-2029 er sendt til byrådet godkendelse.

Der er intet nyt vedrørende muligheder for udstykninger i Vejlby Sogn i den nye kommuneplan. Heller ikke de forslag til ændringer foreninger og privatpersoner er kommet med, er blevet medtaget. Det betyder at det stadig er områder syd for hhv. Egeskov & Østerby der ifølge kommuneplanen kan udstykkes i kommuneplanens løbetid. De to områder har været i planen mindst siden 2009 uden at der er sket noget.

Det betyder samtidig, at der er ikke bliver åbnet for udstykninger i Bøgeskov, på trods af at planens fokusområde afsnit også nævner Bøgeskov, som værende åben for udbygning. Vejlby og Trelde anbefales derimod ikke til udbygning.

Du kan se hele planen her: http://fredericia.viewer.dkplan.niras.dk/plan/50#/9560