VELKOMMEN TIL TRELDE

Dige ved Bøgeskov strand

På næste uges møde i Fredericia Kommunes Miljø & teknikudvalg, er der et forslag med om at starte en dialog omkring etablering af et dige og en ny sluse ved udmundingen af Spang Å (Rands Fjords udløb til Vejle Fjord) med ca. 15 berørte sommerhusejere på Bøgeskov Strand. Forslaget kommer fra Vejle Kommune, som arbejder med et løsningsforslag for sommerhusområdet i Høll.

På et dige og en ny sluse, vil det formentlig kunne lade sig gøre at etablere en stiforbindelse fra vejen i Bøgeskov Strand til vejene i Hølls sommershuområde over slusen. 

Et dige vil skulle tage op til 2 meters "vandstigning", hvilket gør at dige på Bøgeskov Strand vil ligge ca. 90-100 cm. over den nuværende strandeng og dermed tage noget af udsynet til vandet fra strandeng og sommerhuse. Der er i indstillingen til udvalget ikke nævnt evt. udfordringer for Bøgeskov Bådelaug, som ved den foreslåede løsning vil skulle passere den nye sluse for at komme ud i Vejle Fjord.

Hvis man beslutter sig for at gå med på løsningsforslaget fra Vejle kommune, vil det hovedsageligt være de 15 sommerhusejere, som skal betale omkostningen, da loven foreskriver at det er de lodsejere som får gavn af et dige, som skal betale for det. Den samlede omkostning for projektet vurderes til 4,7 mio. kr., som vil skulle fordeles mellem ca. 250 lodsejere i Høll og ca. 15 lodsejere i Bøgeskov.

Tegning voer forslag kan findes her: www.fredericia.dk

Facebook

Go to top
Template by JoomlaShine